top of page
Crossing the River

BLIK FOR EGEN LEDELSESPRAKSIS

Ved du, hvordan din ledelsespraksis påvirker andre? 

Ved du, hvordan dine handlinger, holdinger, toneleje og kropssprog påvirker? 

Ønsker du læringsfeedback af een, der hverken er din medarbejder eller leder - så det umiddelbare magtforhold ikke forstyrrer feedbacken? 

Så kan et forløb med mig som deltagerobservatør måske være noget for dig.

Vi indleder med at afklare, hvad du gerne vil lære og blive klogere på. Vi aftaler hvordan og hvornår jeg skal følge dig og dernæst vil du få feedback og sparring. Kærligt og ærligt. 

Blik for egen ledelsespraksis: Price
bottom of page