top of page
Farve Mette_070.jpg

HVEM ER JEG

Jeg hedder Mette Rosendal Strandbygaard. Jeg er indehaveren og den konsulent I møder i Geist.


Jeg hjælper med at udvikle menneskers og organisationers potentialer.

Jeg er dybt optaget af at skabe mere Geist i livet. Møde ALT det der er i mennesker og organisationer. Det synlige og det usynlige. Skabe rum hvor mennesker og organisationer kan bevidstgøres, udvikles og udleve drømme og potentialer. 

Jeg er en livsglad kvinde - mor, kone, datter, veninde, søster, konsulent, bonderøv, amatør-løber, musik-elsker, katteejer, filmtuder og alt muligt andet. Samtidigt er jeg også ren livsfuld væren - lige som dig. 

Om Geist: About Me

HVORDAN VIL I BLIVE MØDT AF MIG?

I Geist vil I blive mødt med fokus på jer som hele mennesker og jeres unikke kulturelle og organisatoriske udviklingszoner. Det handler om jeres drømme og målsætninger!

Min tilgang er at møde jer i både jeres følelser, tanker og handlinger - alt efter jeres behov og opgavens målsætninger. At holde hjertet varmt, hovedet klart og hænderne igang. Altid i en respekt for, hvor jeres grænser og udviklingsrum er.

I organisatoriske sammenhænge har jeg samtidig blik for de organisatoriske rammer, de faglige tilgange og de kulturelle og menneskelige dynamikker, som har indflydelse på, hvordan I løser opgaverne og trives. 

Jeg bruger al min faglig viden og iderigdom til at skabe positive forskelle sammen med jer. 

I vil blive mødt med nysgerrighed, nærvær, engagement og klar tale. 

I får hjælp til at se jeres virkelighed indefra og udefra, til at identificere udviklingstiltag og til at træne nye måder at forstå og handle på, så de ønskede forandringer udfoldes i praksis. 

Jeg anvender både didaktiske, pædagogiske, filosofiske, antropologiske og psykologiske kompetencer og også mig som menneske: mine erfaringer, min intuition og kreativitet i mødet med jer.

Processerne kan både foregå fysisk eller virtuelt. De kan både foregå hos jer eller hos mig i Aarhus.

Om Geist: About

ERFARING

-

Indehaver: af Geist siden 2021 - nu

Underviser: I ledelse i praksis og teamledelse, for Aarhus Erhvervsakademi og Erhvervsakademi Dania; 2022- nu

Foredragsholder: Mere gejst i livet, for FOF mm. 2021-nu

Chefkonsulent: 9 år i Etikos www.etikos.dk

Konsulent: 1 år i Cabi www.cabi.dk

Specialskolelærer: 7 år på Langagerskolen www.langagerskolen.dk

Diverse ufaglærte og frivillige ansættelser: Bestyrelsesformand, forældrerådsformand, badmintontræner, handicaphjælper- hos senhjerneskadede, plejer for psykisk sårbare, plejer på plejecenter, rengøringsassistent, fabriksmedarbejder, kassemedarbejder, cafeteriemedarbejder, arbejdet i vuggestue og arbejde i børnehave.

LEDERUDVIKLING

Jeg har mange års erfaring med at udvikle ledere. Både individuelt og i grupper. Fokus er ofte på værdier, relationer, kommunikation, kultur og hvordan man som leder bedst muligt agerer med dømmekraft i paradokser og dilemmaer. Det handler om at styrke ledelse i praksis og lede med integritet og i balance.

KULTURANALYSE OG KULTURPROCESSER

Jeg er en erfaren kulturanalytiker, hvor jeg både har brugt deltagerobservationer, dokumentanalyser og kvalitative analyser – og jeg har omfattende erfaring med både at formidle indholdet og med at lave processer, med det formål at udvikle kulturer.

SUPERVISION

Jeg har mange års erfaring som supervisor. Både for individer og for grupper. Supervisionerne har både været sags-, relations- og organisationssupervisioner. Særligt har jeg superviseret grupper inden for det sociale og psykiatriske felt.

COACHING

Jeg har mange års erfaring som coach. Både af enkelte ledere og ofte af grupper af medarbejdere – ofte som teamcoaching. I coaching er jeg klædt godt på i forhold til at kende den organisatoriske kontekst og jeg er god til at møde mennesker, hvor de er. Coaching med mig har både blik for menneskene, opgaven, fagligheden og de organisatoriske vilkår og målsætninger.

FOREDRAG OG WORKSHOPS

Jeg har afholdt mange foredrag. Tit med efterfølgende workshop. Nogle gange på scener for store forsamlinger, andre gange for færre og enkelte gange virtuelt. Jeg formidler med energi og kontakt, så deltagerne lytter – og ofte inddrages via workshops, så deltagerne aktivt deltager, omsætter og udvikler på baggrund af oplægget fra mig.

VÆRDIPROCESSER

Jeg har lavet mange forskelligartede værdiprocesser. Fx på bagkant af fusioner, nye politiske dagsordner, bemærkninger fra tilsyn eller som tiltag for at forhindre forråelse. For at værdiprocesser skal være virksomme er det afgørende at have på både følelser, tanker og handlinger, på fagligheden, på opgaven – og på organisationens rammer og vilkår hvor værdierne skal leve.

UNDERVISNING

Jeg har mange års erfaring som underviser. Både for ledere og medarbejdere – og oftest med fokus på værdier, etik i relationer og dilemmahåndtering.
Samtidig har jeg omfattende undervisningserfaring af elever fra en specialskole – elever med ADHD og autisme-spektrum-forstyrrelser.

SPARRING

Jeg har mange års erfaringer som lederes sparringspartner. Det har både handlet om personlige og eksistentielle problemstillinger, der har spillet ind i arbejdslivet. Det har handlet om at håndtere svære ledelsesrelationer og problemstillinger. Det har handlet om at give sparring til organisationsændringer og jeg har fungeret som med-udvikler forud for faglige og organisatoriske forandringer.

EKSISTENSFORLØB

Her har jeg spirrende erfaringer og vil det gerne meget mere. Jeg har lavet forløb for ansatte, frivillige og brugere med fokus på det meningsfulde liv. Samt forløb som aftenhøjskole. Hvordan agerer jeg bedst muligt i min eksistens? Hvordan agerer jeg i relationer og er på måder i livet, der både er selvkærlige og næstekærlige.

Om Geist: Liste

UDDANNELSESBAGGRUND

KANDIDAT I ANTROPOLOGI

Danmarks Pædagogiske Universitet

LÆRERUDDANNELSE: LINJEFAG: DANSK OG RELIGION

Aarhus Seminarium

FILOSOFI: FILOSOFIHISTORIE, VIDENSKABSTEORI, ARGUMENTATIONSTEORI OG LOGIK

Aarhus Universitet

SUPERVISORUDDANNELSE

Kempler Instituttet

DIPLOMFAG FRA PÆDAGOGISK PSYKOLOGI: UDVIKLINGSPSYKOLOGI, NEUROPSYKOLOGI

Danmarks Pædagogiske Universitet

DIPLOMFAG PÅ KONSULENTUDDANNELSEN: KONSULENTKOMPETENCER

Danmarks Pædagogiske Universitet

ID PSYKOTERAPEUT (UNDER UDDANNELSE)

ID Academy

DIVERSE KURSER I SPECIALPÆDAGOGIK OG DIDAKTIK – SÆRLIGT MED FOKUS PÅ ADHD OG ASF

.

Om Geist: Liste

KONTAKT

Kontakt mig endelig, hvis du vil høre mere om mig eller Geist.

Geist Counseling APS

CVR-nummer: 42538035


Mette Rosendal Strandbygaard

Tranebærvej 18 C

8220 Brabrand

Tak for din indsendelse!

Om Geist: Contact
bottom of page