top of page
På kontoret

ORGANISATIONS-
UDVIKLING

I et samarbejde med mig vil I få en erfaren organisationsudvikler, der både har blik for jeres målsætninger, drømme, kultur, og forpligtelser. En organisationsudvikler, der bidrager til at I holder hjertet varmt, hovedet koldt og får handlet med integritet til organisationens bedste.

Organisationsudvikling: About

"Vi har brugt Mette som oplægsholder på forvaltningens MED opfølgningsuddannelse. Mette er en rigtig dygtig og behagelig samarbejdspartner, som er god til at lytte til vores ønsker og behov og koge det sammen til spændende temadage. Her veksler hun smidigt mellem at holde inspirerende oplæg og involvere deltagerne i forskellige meningsfulde gruppeprocesser."

Karina Lykke Sommer-Gleerup, HR udviklingskonsulent

Ledelsessekretariatet, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen


Organisationsudvikling: Quote

KULTURANALYSER

Kulturanalyser er et virksomt værktøj som vidensgrundlag forud for forandringsforløb. Kulturanalyse giver et kvalitativt indblik i, hvad det er for mønstre og logikker som er i spil hos jer. I får et kvalificeret afsæt til at forstå egen kultur med dets forcer, blinde pletter og udviklingspunkter.  


Kulturanalyser kan bidrage til, I får et mere nuanceret og præcist grundlag at arbejde ud fra - og er en stor hjælp, når I vælger tiltag for at vedligeholde og forandre kulturen hos jer. 


Formen afhænger af, hvad jeres behov, kontekst og muligheder.

Designet kan fx involvere: Deltagerobservation, interviews, dokumentanalyse, desk research og viden om organisatoriske rammevilkår.


Delingen af resultatet kan bestå af en kulturrapport, kulturanbefalinger og samtale. 

I kan evt. supplere med kulturforandringsforløb efterfølgende.

KULTURFORANDRING

Kulturforandringer kræver ofte indsatser på både et strategisk, fagligt, operationelt, værdimæssigt, kulturelt og menneskeligt niveau. 

Jeg hjælper med at udvikle kulturer og mennesker og (gen-)skabe mening og følgeskab i forandringsprocesser. 

Ofte vil der være brug for både: 

  • Tydeligere mening med forandringerne. 

  • Tydligere forståelse af, hvad forandringen betyder for den enkelte og for relationerne. 

  • Bearbejdelse af emotioner i individer og i sociale dynamikker

  • Hjælp til at få det usynlige og usagte frem

  • Hjælp til at frigøre kreativ forandringsenergi og potentialer

MERE GEIST I SAMARBEJDET

I kan få hjælp til at fremme det gode samarbejde. 

Skabe mere engagement, effektivitet, trivsel og mening. Bedre faglighed og dømmekraft. Større kreativitet i opgaveløsningen. Færre frustrationer. Mere professionalisme. 

Der tages både afsæt i den enkeltes oplevelser og i de sociale og kulturelle dynamikker, der kan være i spil i samarbejdsrelationer. Altid med fokus på opgaven. 

Det kan både handle om samarbejder internt og eksternt. 

Vejene dertil afhænger af jer - jeres målsætninger og udviklingsbehov. Måske skal der arbejdes med både tanker, handlinger og følelser. Måske skal I træne hvordan I formidler jeres opgave. Måske skal I træne at forstå den anden og håndtere svære følelser og samarbejdet. Måske skal I have hjælp til  afklaring af opgaven, rollefordelinger og prioriteringer. Måske handler det om kulturelle vaner og dynamikker. Måske skal I få øje på alt det gode i leverer og finde drømme og visioner frem. 

Vi finder frem til den form, der skaber mest geist i samarbejdet hos jer. 

VÆRDIER DER LEVER

Næsten alle organisationer har et beskrevet værdigrundlag. Men hvilken betydning har det i praksis? Hvordan lever værdierne i de enkelte medarbejdere og i mødet med borgerne og i samarbejdsrelationerne?


Jeg kan hjælpe jer med at lave værdigrundlag, bevidstgøre jer om, hvilken betydning og forpligtelsesgrad I mener, det skal have – og hjælpe jer med at få det til at leve i hverdagens praksisser. Værdier implementeres først, når der både er taget højde for det menneskelige niveau, det kulturelle og det organisatoriske.


Jeg har i forbindelse med en tidligere ansættelse skrevet om det. Læs med her: Læs artiklen her

SUPERVISION

Supervison er en virksom måde at skabe medarbejderudvikling på, som bidrager til at medarbejderne trives bedre og løser deres faglige opgaver med større kvalitet. 

I supervision med mig tager vi afsæt i, hvad der fylder for medarbejderne og organisationens målsætninger. Det kan derfor både være sagssupervisioner, relationssupervisioner eller organisationssupervisioner. 

Med mig som supervisor vil medarbejderne blive mødt med nærvær, interesse og en solid faglig ballast, som giver medarbejderne et trygt og udviklende læringsrum. 

Supervisionerne inddrager både perspektiver fra det af være menneske, fagperson og en del af organisationens virke. 

FOREDRAG: GODE FORANDRINGSPROCESSER

Står I forud for eller midt i en forandringsproces i jeres organisation? 

Har I brug for fælles inspiration til at lave en god forandringsproces, så kan et foredrag eller oplæg med workshop måske være det rigtige afsæt for jer. 

I foredraget "Gode forandringsprocesser - bliv antropolog i eget arbejdsliv" får I inspiration fra antropologien til at være i forandringsporcesser og udvikle jeres arbejdskultur, så I kan trives og lykkes med jeres opgaver.  

Foredraget kombinerer antropologisk viden med konkrete eksempler og giver konkrete bud på, hvordan I får godt gang i kulturudviklingen hos jer. 

Organisationsudvikling: Packages & Rates

INSPIRATION

Læs her en række artikler, som jeg har skrevet om emner indenfor organisationsudvikling.

KULTUREL SKAM OG ARBEJDETS OMSIGGRIBENDE VÆRDI

Magisterbladet 04 Februar 2012

ETISKE LEDETRÅDE OG VÆRDIGRUNDLAG ER IKKE GARANT FOR ETISK OPFØRSEL

Social udvikling Oktober/November 2017

ÆLDREPLEJEN MED BORGEREN I CENTRUM – HER ER DILEMMAER OG KOMPETENCER

denoffentlige.dk

ETISK STRESS

Social udvikling April/Maj 2017

Organisationsudvikling: Liste

KONTAKT

Kontakt mig endelig, hvis du vil høre mere om mig eller Geist.

Geist Counseling APS

CVR-nummer: 42538035


Mette Rosendal Strandbygaard

Tranebærvej 18 C

8220 Brabrand

Tak for din indsendelse!

Organisationsudvikling: Contact
bottom of page