top of page
Planting Træer

MEDARBEJDER-
UDVIKLING

I et samarbejde med mig vil I få en erfaren medarbejderudvikler, der både har blik for jeres ønsker, drømme, kultur, målsætninger og forpligtelser. En medarbejderudvikler der bidrager til at I holder hjertet varmt, hovedet koldt og får handlet med integritet til organisationens bedste.

Medarbejderudvikling: About

"Vi hyrede Mette til at varetage et forløb om vores værdimæssige retning og hvordan vi håndterer de dilemmaer, som vi møder i hverdagen. Mette var meget grundig og inspirerende i sin tilgang til emnet og særdeles vidende omkring vores målgruppe, hvilket er en sjældenhed, når vi har konsulenter udefra. Hun gav os med det samme en følelse af brugbarhed og indsigt i vores dagligdag og en dybere forståelse for, hvorfor vi ofte står i de dilemmaer, som er dagligdag på en kompleks specialefterskole."

Mads Hestbæk, Pædagogisk leder
Efterskolen Helle

Medarbejderudvikling: Quote

FØLELSESMÆSSIGE OG SOCIALE KOMPETENCER

Vil I blive bedre til at rumme og håndtere svære følelser og reaktioner i borgerne? I jer selv? Eller i relationerne? Vil I blive bedre til at håndtere konflikter? Vil I blive bedre til at udvikle følelsesmæssige og sociale kompetencer hos jeres målgrupper?


Så er et forløb med fokus på udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer måske vejen for jer.


Med afsæt i jeres særlige behov og organisatoriske rammer designer vi enten et forløb eller måske en enkelt temadag med dette fokus.

I vil blive mødt med viden fra antropologi, psykologi, pædagogik, filosofi og didaktik og en hel masse praksiserfaring. Sammensætningen af det konkrete indhold og øvelser afhænger af, hvad jeg skal hjælpe jer med.

Forløbene vil altid designes så det kombinerer teori og praksis og taler til både hjerne, hjerte og hånd.

INTERKULTURELLE KOMPETENCER

Vil I blive bedre til at håndtere kulturmøder - fx mellem professionel og borger? Mellem professionel og pårørende? Mellem forskellige fagkulturer eller systemer? Mellem forskelle kulturelle baggrunde? Vil I blive bedre til at forstå andres holdninger og handlinger? Forstå og formidle jeres egen kultur?

Så er et forløb med fokus på udvikling af interkulturelle kompetencer måske vejen for jer.

Med afsæt i jeres særlige behov og organisatoriske rammer designer vi enten et forløb eller måske en enkelt temadag.

I vil blive mødt med viden fra antropologi, psykologi, pædagogik, filosofi og didaktik og en hel masse praksiserfaring. Sammensætningen af det konkrete indhold og øvelser afhænger af, hvad jeg skal hjælpe jer med.

Forløbene vil altid designes så det kombinerer teori og praksis og taler til både hjerne, hjerte og hånd.

ETISKE KOMPETENCER

Vil I blive bedre til at reflektere og agere med etisk kvalitet? Vil I blive bedre til at få et fælles sprog om jeres etiske grundlag og forståelser? Vil I blive bedre til at håndtere etiske dilemmaer i praksis? Vil I blive bedre til at forstå og formidle, hvad I egentlig mener med etisk praksis hos jer og hvordan det viser sig i jeres daglige relationer, kommunikation og handlinger?

Så vil et forløb med fokus på etik i praksis måske være relevant for jer.

Med afsæt i jeres særlige behov og organisatoriske rammer designer vi enten et forløb eller måske en enkelt temadag.

I vil blive mødet med viden fra filosofi, antropologi, psykologi, pædagogik, og didaktik og en hel masse praksiserfaring. Sammensætningen af det konkrete indhold og øvelser afhænger af, hvad jeg skal hjælpe jer med.

Forløbene vil altid designes så det kombinerer teori og praksis og taler til både hjerne, hjerte og hånd.

EKSISTENTIELLE OG ÅNDELIGE KOMPETENCER

Vil I blive bedre til at forstå, samtale om og være i den eksistentielle og åndelige zone med jer selv, kollegaer, medarbejdere, borgere eller pårørende?


Træne evnen til at tænke om, være i livets eksistentielle vilkår, såsom fx død, kærlighed, liv, lidelse og ondskab. Møde mennesker i disse livsområder, hvor der er plads og rum til at både tale om det transcendentale og eksistentielle på måder, der skaber trøst, håb og livskraft.


Så vil et forløb med fokus på det eksistentielle og åndelige måske være relevant for jer.


Med afsæt i jeres særlige behov og organisatoriske rammer designer vi enten et forløb eller måske en enkelt temadag.


I vil blive mødet med viden fra filosofi, religion, antropologi, psykologi, pædagogik, og didaktik og en hel masse praksiserfaring. Sammensætningen af det konkrete indhold og øvelser afhænger af, hvad jeg skal hjælpe jer med.


Forløbene vil altid designes så det kombinerer teori og praksis og taler til både hjerne, hjerte og hånd.

LÆRINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER

Vil I blive bedre til at skabe læring og udvikling både hos borgerne og hos nyansatte og studerende?


Så vil et forløb med dette fokus måske være relevant for jer.


Med afsæt i jeres særlige behov og organisatoriske rammer designer vi enten et forløb eller måske en enkelt temadag.


I vil blive mødet med viden fra didaktik, antropologi, psykologi, pædagogik og en hel masse praksiserfaring. Sammensætningen af det konkrete indhold og øvelser afhænger af, hvad jeg skal hjælpe jer med.


Forløbene vil altid designes så det kombinerer teori og praksis og taler til både hjerne, hjerte og hånd.

SUPERVISION

Supervison er en virksom måde at skabe medarbejderudvikling på, som bidrager til at medarbejderne trives bedre og løser der faglige opgaver med større kvalitet. 

I supervision med mig tager vi afsæt i, hvad der fylder mest for medarbejderne. Det kan derfor både være sagssupervisioner, relationssupervisioner eller organisationssupervisioner. 

Med mig som supervisor vil medarbejderne blive mødt med nærvær, interesse og en solid faglig ballast, som giver medarbejderne et trygt og udviklende læringsrum. 

Supervisionerne inddrager både perspektiver fra det af være menneske, fagperson og en del af organisationens virke. 

Medarbejderudvikling: Packages & Rates

INSPIRATION

Læs her en række artikler, som jeg har skrevet om emner indenfor medarbejderudvikling.

ANERKENDELSENS 7 SPROG PÅ ARBEJDSPLADSEN

Social Udvikling Februar/Marts 2020

ETISK STRESS

Social udvikling April/Maj 2017

ÆLDREPLEJEN MED BORGEREN I CENTRUM – HER ER DILEMMAER OG KOMPETENCER

denoffentlige.dk

ETISKE LEDETRÅDE OG VÆRDIGRUNDLAG ER IKKE GARANT FOR ETISK OPFØRSEL

Social udvikling Oktober/November 2017

Medarbejderudvikling: Liste

KONTAKT

Kontakt mig endelig, hvis du vil høre mere om mig eller Geist.

Geist Counseling APS

CVR-nummer: 42538035


Mette Rosendal Strandbygaard

Tranebærvej 18 C

8220 Brabrand

Tak for din indsendelse!

Medarbejderudvikling: Contact
bottom of page