top of page
Smilende business kvinde

LEDERUDVIKLING

I et samarbejde med mig vil I få en erfaren lederudvikler, der både har blik for jeres målsætninger, drømme, kultur og forpligtelser. En lederudvikler, der bidrager til at I holder hjertet varmt, hovedet koldt og får handlet med integritet til organisationens bedste.

Lederudvikling: About

"Jeg har konsulteret Mette flere gange for ledelsessparring i udviklingsprojekter, ligesom jeg kan anbefale samarbejde med Mette i større forandringer, hvor medarbejderne skal trænes i at forandre deres tilgang og mindset omkring opgaveløsning."

Dorte Påskesen, Centerleder
Skovlyset, Herning

Lederudvikling: Quote

INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING

MERE GEJST I LEDELSE – DET INTEGREREDE LEDERSKAB

Dette forløb er med til at tydeliggøre din personlige og unikke lederprofil, så du lærer dig selv endnu bedre at kende og får dine unikke potentialer og kvaliteter mere i spil i arbejdslivet.

Der fokuseres på dig som menneske, fagperson og organisationsmedlem. Kend dig selv. Kend din faglighed. Kend din organisation.


Forløbet bidrager til dit særlige væsen udfolder sig i dit konkrete arbejdsliv på bedst mulig vis. Mere glæde. Mere bevidsthed. Mere mening. Mere handlekraft. 

Du får personlig læring og tæt følgeskab undervejs. 


Forløbet kan både foregå fysisk og virtuelt.

DINE SÆRLIGE BEHOV

Kontakt mig med dine særlige behov og vi designer en session eller et forløb målrettet dig.


Måske står du over for en svær ledelsesbeslutning eller organisationsforandring, der kræver at du får vendt både menneskelige, værdimæssige, faglige og kulturelle konsekvenser. 


Måske står du på bagkant af en forandring, hvor du har brug for at blive tanket op og få sparring på, hvordan du bedst muligt får taget vare på medarbejdere og opgaven. 


Med mig som sparringspartner vil du få styrket din dømme- og handlekraft. 

SUPERVISION

Du kan få enkeltstående individuelle supervisioner og individuelle supervisionsforløb, hvor vi tager afsæt i, hvad der fylder for dig.


Min tilgang til supervision er integreret – jeg har både fokus på hele det unikke væsen, du er og vil samtidigt inddrage refleksive spørgsmål, der peger på dine faglige og organisatoriske rammer og forpligtelser.


Supervisionerne kan både være: sags-supervisioner, eksistens-supervisioner, organisations-supervisioner og relations-supervisioner.

BLIK FOR EGEN LEDELSESPRAKSIS

Ved du, hvordan din ledelsespraksis påvirker andre? 

Ved du, hvordan dine handlinger, holdinger, værdier, toneleje og kropssprog påvirker? 

Ønsker du læringsfeedback af een, der hverken er din medarbejder eller leder - så det umiddelbare magtforhold ikke forstyrrer feedbacken? 

Så kan et forløb med mig som deltagerobservatør og/eller sparringspartner måske være noget for dig.

Vi indleder med at afklare, hvad du gerne vil lære og blive klogere på. Vi aftaler hvordan og hvornår jeg skal følge dig og dernæst vil du få feedback og sparring. Kærligt og ærligt. 

Lederudvikling: Packages & Rates

LEDERUDVIKLING I GRUPPER

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF LEDELSESGRUNDLAG

I kan få hjælp til at udvikle og implementere jeres ledelsesgrundlag.


Processen vil være integreret. Der vil både være fokus på jer som mennesker, fagpersoner, kulturbærere og -udviklere samt som organisationsmedlemmer.


Jeg vil tage fat i jeres unikke potentialer, kvaliteter og udfordringer og i jeres faglige, politiske, strukturelle, organisatoriske og værdimæssige rammevilkår. Processen vil inddrage konkrete cases, så der skabes grundlag for fælles forståelse og træning i anvendelse forud for implementering af det i praksis.

MERE GEJST I LEDERGRUPPEN – ET INTEGRERET LEDERSKAB

Dette forløb er med til at tydeliggøre og virkeliggøre jeres unikke potentialer i ledergrupper.


I vil lære hinanden bedre at kende med hver jeres særlige væsen, kvaliteter, skyggesider og kompetencer, så I dermed bedre kan få sat jer og hinanden godt i spil.

Der sættes fokus på jeres særlige forpligtelser og målsætninger. Der skabes større gennemsigtighed i forhold til, hvad I kan og ønsker at bruge hinanden til og hvad I skal bruge hinanden til.

Forløbet understøtter, at jeres særlige gruppe udfolder sig i det konkrete arbejdsliv på bedst mulig vis.

JERES SÆRLIGE BEHOV

Kontakt mig med jeres særlige behov og vi designer en session eller et forløb særligt målrettet jer.


Med mig som ledelseskonsulent vil det altid indebære et integreret blik: Kend dig selv. Kend jeres gruppe og gruppedynamikker. Kend jeres opgave. Kend jeres organisation.

Eksempelvis har jeg hjulpet grupper med at skabe større gensidig tillid, skærpe det faglige fokus i samarbejdet og trænet i at håndtere dilemmaer i samarbejder. 

Lederudvikling: Packages & Rates

INSPIRATION

Læs her en række artikler, som jeg har skrevet om emner indenfor lederudvikling.

HVORDAN HÅNDTERER DU EN DÅRLIG LEDEREVALUERING ELLER APV FRA MEDARBEJDERNE?

Social Udvikling Juni/Juli 2019

ANERKENDELSENS 7 SPROG PÅ ARBEJDSPLADSEN

Social Udvikling Februar/Marts 2020

ETISKE LEDETRÅDE OG VÆRDIGRUNDLAG ER IKKE GARANT FOR ETISK OPFØRSEL

Social udvikling Oktober/November 2017

Lederudvikling: Liste

KONTAKT

Kontakt mig endelig, hvis du vil høre mere om et specielt forløb - så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Lederudvikling: Contact
bottom of page