top of page
Foggy Waters

PERSONLIG UDVIKLING

Jeg ønsker, at du skal leve dit liv, så du oplever meningsfylde og livsgeist. 


Det er dit unikke væsen, som jeg skal hjælpe med at skabe udfoldelsesrum for i din konkrete hverdag.

Det foregår med nysgerrighed, nærvær og klar kontakt, og med fokus på både din krop, dit sind og din ånd. 

Du får mulighed for at se ærligt og kærligt på dig selv og dit liv - og derfra øge din vågenhed og mulighed for at træffe kærlige og selvansvarlige valg.

Personlig udvikling: About

"Vi har med hjælp fra Mette afholdt tre spændende formiddage, hvor alle med tilknytning til Den Blå Viol har været inviteret med. Temaerne handlede om, hvordan vi er i livet og i vores relationer, hvordan vi tager vare på os selv og på andre, og hvordan vi håndterer det, når vi og andre ikke helt slår til. Vi oplevede Mette som en spændende formidler med et fantastisk engagement, og hun kunne på en helt speciel måde rumme vores målgruppe, så det lykkedes at skabe tillid og frimodighed."

Torben Nord Hansen
Den Blå Viol, Skive

Personlig udvikling: Quote

EKSISTENSFORLØB OG PSYKOTERAPI

EKSISTENSFORLØB: FOREDRAG OG WORKSHOPS

I kan få et foredrag, eventuelt med tilhørende involverende workshop, med inspiration og refleksion vedrørende eksistentielle temaer i livet. Overordnet handler det om det meningsfulde liv. Hvad er det?

Foredraget vil være tage afsæt i tanker fra både filosofi, teologi, antropologi, forskning og hverdagsoplevelser. Jeg bruger også mig selv og fortællinger fra mit eget liv som vej til at dele, åbne op og skabe rum for refleksioner hos jer. Det er indbydelser til at reflektere over, hvordan I træder i eksistensen i eget liv.

Overskrifterne på foredragene lyder:

Mening med livet – i lyset af døden

Mening med livet – i lyset af kærligheden

Mening med livet – i lyset af ånd

Mening med livet – i lyset af det etiske

Mening med livet – i lyset af løftet og tilgivelsen

Mening med livet - i lyset af venskab

PSYKOTERAPI

Længes du efter:

  • Bedre balance i livet

  • Mere livsgejst

  • Opdage og udfolde dine potentialer

  • Bedre relationer

  • Mere bevidsthed, mod og handlekraft

  • Bryde uhensigtsmæssige mønstre

  • Et væredygtigt liv og arbejdsliv

  • At undersøge og udfolde hele dig med krop, sind og ånd 

Længes du efter at se livets realiteter i øjnene på kærlig og ærlig vis og derfra træffe ansvarlige livsvalg? 

Så er psykoterapi hos mig måske noget for dig. 

Du vil bliver mødt i et kontaktfuldt, klart og trygt rum, hvor der er plads til ALT det du er, og ALT det livet rummer. 

Det kan enten foregår i terapilokale i Brabrand eller online. 

Jeg er under uddannelse hos ID-academy, hvor der er fokus på dine identifikationer i livet - som en vej til at afprøve og udfolde endnu mere af dig og ALT det du er. 

Jeg har tavshedspligt og modtager løbende supervision. 

Personlig udvikling: Packages & Rates

KONTAKT

Kontakt mig endelig, hvis du vil høre mere om mig eller Geist.

Geist Counseling APS

CVR-nummer: 42538035


Mette Rosendal Strandbygaard

Tranebærvej 18 C

8220 Brabrand

Tak for din indsendelse!

Personlig udvikling: Contact
bottom of page